ПРАЛІСИ ЗАКАРПАТТЯ – СВІТОВА ЦІННІСТЬ, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ

  • Vasyl Lavnyy Національний лісотехнічний університет України
  • Maryna Sayats Ужанський національний природний парк
Ключові слова: Букові праліси, світова природна спадщина, загрози, охорона екосистем.

Анотація

Обґрунтовано важливе суспільне значення пралісів Закарпаття. Букові праліси України і Словаччини занесено до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Також проаналізовано можливі загрози для збереження пралісів Українських Карпат, законодавчу базу України щодо їх охорони та наведено рекомендації щодо забезпечення охорони пралісових екосистем.

Посилання

1.БрендліУ.-Б., ДовганичЯ. (Ред.). Праліси в Центрі Європи. Путівник по лісах Карпатського біосферного заповідника.– Бірменсдорф: Швейцарський федеральний ін-т досліджень лісу, снігу і ландшафтів (WSL). – Рахів: Карпатський біосферний заповідник (КБЗ), 2003.– 192с.
2.ШпарикЮ.С.Мінливість структури букового пралісу Українських Карпат// Наук. вісник НАУ: Лісівництво.– К.: вид-во НАУ.– 2001. – Вип. 39.– С.268 277.
3.ШпарикЮ.С.Структура букових пралісів Українських Карпат на основних стадіях їх сукцесії// Лісове госп-во, лісова і деревообр. пром-сть.– 2006. – Вип. 31.– С.144 150.
4.BrändliU.-B., Dowhanytsch, J. (red.) Urwälder im Zentrum Europas. Ein Naturführer durch das Karpaten-Biosphärenreservat in der Ukraine.– Birmensdorf, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL; Rachiw, Karpaten-Biosphärenreservat. Bern, Stuttgart, Wien, Haupt Verlag, 2003.– 192S.
5.BroggiM., Buffi R.Eindrücke von einer Reise in Buchen-Urwälder der Ostkarpaten (Polen und Ukraine)// Schweiz. Z.Forstwes.– 1995. – №3.– S.207 216.
6.CommarmotB., HamorF.D.Natural Forests in the Temperate Zone of Europe– Values and Utilisation.– Birmensdorf: WSL, 2005.– 485pp.
7.ParpanV., ShparykY., Parpan T.Virgin and natural forest in Ukraine: state, diversity and protection/ Proc. of Int. Conf. "Natural forest in the temperate Zone of Europe– Values and Utilisation" (Mukachevo, Ukraine, 2003).– Birmensdorf, WSL, 2005.– P.21 29.
8.Roth C. Beobachtungen und Aufnahmen in Buchen-Urwäldern der Wald-Karpathen// Schweiz. Z.Forstwes.– 1932.– Jg. 83.– Nr. 1.– S.1 13.
9.Zlatnik A.Studie o státnich lesich na Podkarpatské Rusi. Dil prvni. Přispěvky k dějinam státnich lesu a lesníctví na Podkarpatské Rusi// Sbornik Výzk. Ust. Zeměděl.– Praha, 1934.– 109S.
10.Zlatnik A.Lužanský prales" na Podkarpatské Rusi, největší československá pralesová reservace// Krása Domova, 1936.– Bd. 28.– S.110 118.
11.Zlatnik A.Lesni reservace// Čsl. matice lesnicka, 1938.– Bd. 23.– S.118 125.
12.Zlatnik A.Prozkum přirodzených lesů na Podkarpatské Rusi. Dil prvni: Vegetace a stanoviště reservace Stužica, Javornik a Pop Ivan// Sbornik Výzk. Ust. Zeměděl. Praha, 1938.– 644S.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ