ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ШАХТАРСЬКОГО КРАЮ

  • Vasyl Halushka Державне підприємство Жовківське лісове господарство
  • Platon Tretyak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Відпрацьовані гірські породи, терикони, деградація природного середовища, залісення.

Анотація

Нагромадження відпрацьованих гірських порід у териконах та просідання земної поверхні над шахтними полями зумовлюють деградацію природного середовища. Для його відновлення потрібно у зонах просідання нагромаджувати малопотужні площинні відвали відпрацьованої гірської породи. Такі пласти відходів варто перекривати шаром піску та суглинку і потім на цій поверхні висаджувати лісові культури.

Посилання

1.Башуцька У.Б. Антропогенно-природні сукцесії рослинності девастованих ландшафтів Червоноградського гірничопромислового району : Автореф. дис.... канд. с.-г. наук: Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Л., 2004. – 17 с.
2.Закон України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015" роки". (21 вересня 2000 р. № 1989-ІІІ) // Урядовий кур'єр. № 207. 8 листопада 2000 р. – С. 3-16.
3.Закон України "Про екологічну мережу України" від 24.06. 2004. № 1864-IV // Законодавство України про екологію. – К.: КНТ, 2005. – С. 53-64.
4.Кузьмин Ю.О. Современная геодинамика и оценка геодинамического риска при недропользовании // М.: Агенство Экономических Новостей, 1999, 220 с.
5.Львівсько-Волинський вугільний басейн. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.uk.wikipedia.org/wiki
6.Подання уповноваженого Верховної Ради України з прав людини "Про вжиття Міністерством охорони здоров'я України заходів у зв'язку із захворюваністю дітей у Червоноградському гірничо-промисловому регіоні Львівської області на гіпоплазію зубів і патологію кісток скелету" /Н.Карпачова, 31.01.2001 р. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.ombudsman.kiev.ua/p_01_5-10.htm
7.Про вдосконалення структури екологічної служби Міністерства вугільної промисловості України // Мiнiстерство вугiльної промисловостi України (Мінвуглепром) Наказ № 88 від 08.02.2006, станом на 26 березня 2007 року. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.uapravo.net/data/base12/ukr12545 htm – 20k
8.Сокальський р-н. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.sokal-adm.lviv.ua/ekologija.htm
9.Терикон. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.uk.wikipedia.org/wiki
10.Шахта "Великомостівська". Гірничий енциклопедичний словник, т. 3. / За ред. В. С. Білецького. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – 752 с.
11.Aberfan disaster. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Aberfan
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ