МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ВИПИЛЯНИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ВНАСЛІДОК РОЗКРОЮ КОЛОД ХВОЙНИХ ПОРІД РОЗВАЛЬНО-СЕГМЕНТНИМ СПОСОБОМ

  • Yurii Grycіuk Національний лісотехнічний університет України
  • Svitlana Yacyshyn Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Еліптичність поперечного перерізу колоди, кут радіальності пиломатеріалів, розрахункові схеми розкрою.

Анотація

Розроблено методику обчислення значення кутів радіальності пиломатеріалів у будь-якій точці впродовж ширин їх торців внаслідок розкрою колод хвойних порід розвально-сегментним способом, яка відрізняється від наявних тим, що у ній враховано еліптичність поперечного перерізу колоди упродовж усієї її довжини. Розроблено спосіб обчислення ширин конкретних дощок, у яких мінімальний кут радіальності буде не менше заданого (нормативного) значення. Запропоновано новий спосіб обчислення значення кута радіальності пиломатеріалів, який відрізняється від наявного тим, що є показником інтегральним – середнім чи усередненим значенням, а не диференціальним, тобто точковим.

Посилання

1.Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. – 13-е изд., испр. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 544с.
2.Миськів Є. М., Маєвський В. О., Максимів В. М. Особливості методики визначення виду розпилювання пиломатеріалів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 116 121.
3.Пижурин А.А., Розенблит М.С. Исследование процессов деревообработки. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 232 с.
4.Справочник по лесопилению/ Варфоломеев Ю.А., Дружинин И.С., Дьячков В.П. и др./ Под ред. А.М. Копейкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экология, 1991. – 496 с.
5.ЯковлевМ.К.Совершенствование учёта и раскроя круглых лесоматериалов на основе метода индивидуальных моделей: Автореф. дисс. … канд. техн. наук: 05.21.05/ Белор. гос. технол. ун-тет. – Минск, 1995. – 19с.
6. ДСТУ EN 844-3:2004 Лісоматеріали круглі та пиломатеріали. Терміни та визначення понять. Частина 3. Загальні поняття щодо пиломатеріалів. (EN 844-3:1995, IDT). – 12 c.
7. Генсірук С.А., Нижник М.С., Копій Л.І. Ліси західного регіону України. – Львів: УкрДЛТУ, 1998. – 407 с.
Опубліковано
2008-03-19