Перші результати вивчення Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) у Херсонській області України

  • Valentyna Meshkova Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького https://orcid.org/0000-0001-6483-2736
  • Serhii Nazarenko ДП "Степовий ім. В. М. Виноградова філіал Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації, Україна" https://orcid.org/0000-0003-0482-3234
  • Oleksandr Glod ДП "Степового ім. В. М. Виноградова філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації, Україна" https://orcid.org/0000-0002-4021-5503
Ключові слова: дубовий клоп мереживний; пробна площа; середній бал поширення ДКМ; частка заселених пробних площ; шляхи поширення.

Анотація

 

Дубовий клоп мереживний (ДКМ) Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) – небезпечний шкідник листя дуба, аборигенний у Північній Америці. У 2000 р. потрапив в Італію через морський порт і за останні 20 років поширився у багатьох країнах Європи. У 2017 р. вперше зареєстрований у Херсонській області України. Мета досліджень полягала в узагальненні перших результатів вивчення щодо поширення дубового клопа мереживного в Україні.

Дослідження здійснені у 2020 р. на 31 пробній площі у південно-західній частині Херсонської обл. (46°10 ' – 47°21' Пн. ш.; 32°10' – 33°05' Сх. д.), закладених у лісових насадженнях, лісових смугах та окремих деревах і куртинах дуба у містах. Більшість пробних площ (ПП) розміщено на лівому березі р. Дніпро (23 ПП або 74,2%), вісім ПП – на правому березі (25,8%).

У лісовому фонді Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства розміщені 15 пробних площ (48,4%), зокрема, шість ПП – у Рибальчанському лісництві ДП «Збур’ївське ЛМГ», дві ПП – у Буркутському лісництві ДП «Великокопанське ЛМГ», чотири ПП – у Херсонському лісництві ДП «Олешківське ЛМГ» і три ПП – у Дослідному лісництві Степового філіалу УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького. У лісових смугах розміщено 11 ПП (35,5%). Решту ПП розміщено у Чорноморському Біосферному заповіднику, дендропарку Херсонського аграрно-економічного університету, на території станції юннатів у Голій Пристані та на поодиноких дубах м. Олешки. Вік обстежених насаджень становить від 25 до 250 років.

Наявність дубового мереживного клопа та загрозу деревам оцінювали за бальною шкалою: 0 – ДКМ відсутній; 1 – трапляється поодиноко, виявлена одна кладка яєць; 2 – трапляється зрідка, ушкоджено до 10% дерев; 3 – трапляння звичайне, присутній не на всіх деревах, пошкоджено до 50% листя; 4 – масове поширення, заселені всі дерева, пошкоджено до 100% листя. Розраховано середній бал поширення ДКМ для окремих груп насаджень.

Особини ДКМ і сліди їхньої життєдіяльності виявлені на 19 із 31 обстежених насаджень (61,3%). На 51,6% обстежених ПП дубовий мереживний клоп був звичайним (3 бала) або масовим (4 бала) видом. Шкідник є масовим на восьми ПП, зокрема, на деревах дуба у містах Херсон, Олешки та Гола Пристань, на ділянках лісових насаджень Дослідного лісництва Степового філіалу УкрНДІЛГА та Буркутського лісництва ДП «Великокопанське ЛМГ».

Середній бал поширення ДКМ виявився більшим у лісових насадженнях, ніж у лісових смугах (2,5 і 0,4 бала відповідно). Виявлено тенденцію до збільшення показників поширення ДКМ на деревах дуба із збільшенням віку.

Найбільше поширення ДКМ визначено на пробних площах, які межують із вулицями міст і лісовими дорогами (2,8 бала), а також розташовані недалеко від водного шляху (2,1 бала). Частка пробних площ зі звичайним (три бали) або масовим (чотири бали) поширенням ДКМ серед усіх площ із наявністю шкідника, розміщених поблизу вулиць міст, лісових доріг і водних шляхів, перевищує 80%.

Отримані дані можна вважати попередніми, оскільки розмноження, поширення та розселення ДКМ на території Херсонської обл. розпочалося лише два роки тому.

Посилання

Антюхова, О. В., Кишкарь, А. С., Шепеляк, В. Г. (2018). Дубовая кружевница Сorythucha arcuata (Say) – серьезная опасность для зеленых насаждений. Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. факультету захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, 11-12 жовтня 2018 р. Харків: ХНАУ, 9-11 [Antyukhova, O. V., Kishkar, A. S. & Shepelyak, V. G. (2018). Oak lace maker Corythucha arcuata (Say) - a serious danger to green stands. In M. Yevtushenko, V. Turenko, E. Biletsky et al. (Eds.), Fundamental and applied problems of current ecology and plant protection, 9-11. Kharkiv, Ukraine: Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev (in Russian)]
Блюммер, А. Г. (2020). Расширение границ распространения дубовой кружевницы Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera: Tingidae) в европейской части России в северном направлении: антропогенная интродукция в Воронежскую область. Дендробионтные беспозвоночные животные и грибы и их роль в лесных экосистемах (XI Чтения памяти О.А. Катаева): материалы Всерос. конф. с междунар. участием, г. Санкт-Петербург, 24-27 ноября 2020 г. Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 90-91 [Blyummer, A. G. (2020). North-ward expansion of distribution borders of the oak lace bug Сorythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) in the European part of Russia: anthropogenic introduction into Voronezh Province. In D. Musolin, N. Kirichenko, & A. Selikhovkin (Ed.), Dendrobiotic Invertebrates and Fungi and their Role in Forest Ecosystems (The Kataev Memorial Readings – XI), 90-91. Saint Petersburg, Russia: Saint Petersburg State Forestry Technical University (in Russian)] Retrieved from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44228305
Голуб, В. Б., Голуб, Н. В., Соболева, В. А. (2020). Распространение и трофические связи дубовой кружевницы Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera: Tingidae) в Крыму. Полевой журнал биолога, 2 (3), 179-184 [Golub, V. B., Golub, N. V., & Soboleva, V. A. (2020). Distribution and Trophic Relations of the Oak Lace Bug Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera: Tingidae) in Crimea. Field Biologist Journal, 2 (3), 179-184 (in Russian)] https://doi.org/10.18413/2658-3453-2020-2-3-179-184
Мацях, І., Крамарець, В. (2020). Інвазії комах-філофагів на територію України. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 20, 11-25 [Matsiakh, I., & Kramarets, V. (2020). Invasive phyllophagous insects in Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 20, 11-25 (in Ukrainian)]. https://doi.org/10.15421/412001
Мешкова, В. Л., Назаренко, С. В. (2020). Первые сведения о распространении дубового клопа-кружевницы на территории Херсонской области. Аграрно-промышленный комплекс Приднестровья: проблемы и перспективы развития: материалы Междунар. наук.-практ. конф., г. Тирасполь, 22 ноября 2019 г. Тирасполь: ПГУ, 61-66 [Meshkova, V. L., & Nazarenko, S. V. (2020). First information about the distribution of the oak lace bug in the Kherson region. In Agrarian-industrial complex of Transnistria: problems and development prospects, 61-66. Tiraspol: Transnistrian State University (in Russian)] ISBN 978-9975-150-45-3.
Ткач, В. П., Кобець, О. В., Румянцев, М. Г. (2019). Стан та продуктивність дубових насаджень степової частини України. Лісівництво і агролісомеліорація, 134, 13-23 [Tkach, V. P., Kobets, O. V., & Rumiantsev, M. H. (2019) Condition and productivity of oak stands in Ukrainian Steppe. Forestry & Forest Melioration, 134, 13-23 (in Ukrainian)] https://doi.org/10.33220/1026-3365.134.2019.13
Щуров, В. И., Замотайлов, А. С., Бондаренко, А. С., Щурова, А. В., Скворцов, М. М., Глущенко, Л. С. (2019). Кружевница дубовая Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) на Северо-Западном Кавказе: фенология, биология, мониторинг территориальной экспансии и вредоносности. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, 228, 58-87 [Shchurov, V. I., Zamotajlov, A. S., Bondarenko, A. S., Shchurova, A. V., Skvortsov, M. M., & Glushchenko, L. S. (2019). The oak lace bug Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) in the Northwestern Caucasus: phenology, biology, monitoring of the territorial expansion, and harmfulness. Bulletin of the St. Petersburg Forestry Academy, 228, 58-87 (in Russian)]. https://doi.org/10.21266/2079-4304.2019.228.58-87
Bernardinelli, I., & Zandigiacomo, P. (2000). Prima segnalazione di Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera, Tingidae) in Europa. Informatore Fitopatologico, 50, 47-49. Retrieved from http://hdl.handle.net/11390/710684
Bernardinelli, I. (2006). Potential host plants of Corythucha arcuata (Het., Tingidae) in Europe: a laboratory study. Journal of Applied Entomology, 130 (9-10), 480-484. https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.2006.01098.x
Csóka, G., Hirka, A., Mutun, S., Glavendekić, M., Mikó, Á., Szőcs, L., ... & Szénási, Á. (2020). Spread and potential host range of the invasive oak lace bug [Corythucha arcuata (Say, 1832) – Heteroptera: Tingidae] in Eurasia. Agricultural and forest entomology, 22 (1), 61-74. https://doi.org/10.1111/afe.12362
Drake, C. J., & Ruhoff, F. A. (1965). Lacebugs of the world: a catalog (Hemiptera: Tingidae). Washington: Smithsonian Institution, United States National Museum
Mutun, S., Ceyhan, Z. & Sözen, C. (2009). Invasion by the Oak Lace Bug, Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera: Tingidae), in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 33, 1-5. Retrieved from https://journals.tubitak.gov.tr/zoology/abstract.htm?id=10201
Neimorovets, V. V., Shchurov, V. I., Bondarenko, A. S., Skvortsov, M. M., & Konstantinov, F. V. (2017). First documented outbreak and new data on the distribution of Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) in Russia. Acta Zoologica Bulgarica, 9, 139-142. Retrieved from https://www.cabi.org/ISC/abstract/20183113593
Nikolić, N., Pilipović, A., Drekić, M., Kojić, D., Poljaković-Pajnik, L., Orlović, S. & Arsenov D. (2019). Physiological responses of pedunculate oak (Quercus robur L.) to Corythucha arcuata (Say, 1832) attack. Archives of Biological Sciences, 71 (1), 167-176. https://doi.org/10.2298/ABS180927058N
Tomescu, R., Olenici, N., Netoiu, C., Balacenoiu, F., & Buzatu, A. (2018). Invasion of the oak lace bug Corythucha arcuata (Say.) in Romania: a first extended reporting. Annals of Forest Research, 61 (2), 161-170. https://doi.org/10.15287/afr.2018.1187
UkrBIN. (2020). UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Retrieved from: http://www.ukrbin.com (Accessed: Date [e.g. November 14, 2020]).
Zielińska, A., & Lis, B. (2020). Ocena możliwości potencjalnej ekspansji prześwietlika dębowego Corythucha arcuata (Say, 1832), inwazyjnego gatunku z rodziny Tingidae (Hemiptera: Heteroptera), na tereny Polski. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 14, 175-180 [Zielińska, A., & Lis, B. (2020). Assessment of the potential expansion of the oak skylight Corythucha arcuata (Say, 1832), an invasive species of the Tingidae family (Hemiptera: Heteroptera), into Poland. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, 14, 175-180 (in Polish)] http://doi.org/10.5281/zenodo.4038900
Zúbrik, M., Gubka, A., Rell, S., Kunca, A., Vakula, J., Galko, J., Nikolov, Ch. & Leontovyč, R. (2019). First record of Corythucha arcuata in Slovakia – short communication. Plant Protection Science, 55, 129-133. https://doi.org/10.17221/124/2018-PPS
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ