Біопродуктивність лісових фітоценозів України в умовах глобальних викликів

  • P. Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • R. Vasylyshyn Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • I. Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: біотична продуктивність, оцінювання, динаміка, глобальні виклики

Анотація

На основі поєднання і практичного використання значної кількості методів та форм наукового пізнання, як загальнонаукових, так і лісівничо-орієнтованих, а також оригінальної методики збору і оброблення дослідних даних, визначено біотичну продуктивність лісів України. У ході реалізації дослідження визначено акумульовані обсяги фітомаси, депонованого вуглецю та вмісту енергії. Здійснено розрахунок чистої первинної продукції. На основі аналізу динаміки наведених вище показників виявлено висхідний тренд, що свідчить про позитивні біопродукційні тенденції у лісах України та їх впливі на пов’язані сфери життя людини. Висвітлено актуальні виклики, котрі постають перед лісовою галуззю в аспекті впливу чинників світу, що змінюється.

Посилання

1. Біотична продуктивність лісів України в Європейському екоресурсному вимірі / П.І. Лакида, А.З. Швиденко, Д.Г. Щепащенко та ін. // Біоресурси і природокористування. – 2013. – Т. 5. – Вип. 5-6. – С. 99-106.
2. Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор: моногр. / А.З. Швиденко, П.І. Лакида, Д.Г. Щепащенко, Р.Д. Василишин, Ю.М. Марчук. – Корсунь-Шевченськівський: ФОП В. М. Гавришенко, 2014. – 283 с.
3. A Novel Modelling Approach for Predicting Forest Growth and Yield under Climate Change [Електронний ресурс] / M. Ashraf, F. Meng, C. Bourque, D. MacLean // PLOS ONE. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0132066&representation=PDF.
4. Bioproductivity of Ukrainian forests in conditions of global climate change [Електронний ресурс] / P. Lakyda, R. Vasylyshyn, S. Zibtsev, A. Bilous, I. Lakyda // Earth Bioresources and Life Quality. – International Scientific Electronic Journal. – 2013. – Vol. 4 – Режим доступу до ресурсу: http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua/ index.php/ebql/article /view/154/118.
5. Carbon stores in Ukrainian forests: current stock and midterm forecast / P. Lakyda, R. Vasylyshyn, A. Bilous, S. Zibtsev // Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research : XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA: abctracts. – Salt Lake City, 2014. – P. 412.
6. Global change and landscape structure in Ukraine: Ecological and socio-economic implications [Електронний ресурс] / A. Shvidenko, P. Lakyda, D. Schepaschenko, R. Vasylyshyn, Yu. Marchuk // Geophysical Research Abstracts – EGU General Assembly, 7-12 April 2013, Vienna, Austria. – Vienna, 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://meetingorganizer.copernicus.org/ EGU2013/EGU2013-10627.pdf.
7. International Energy Agency: Ukraine – indicators [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.iea.org/statistics/ statisticssearch/report/?year=2008&country=Ukraine&product=Indicators. – Заголовок з екрану.
8. Predicting the deforestation-trend under different carbon-prices / G. Kindermann, M. Obersteiner, E. Rametsteiner, I. McCallum. // Carbon Balance and Management. – 2006. – №1.
9. Semi-empirical models for assessing biological productivity of Northern Eurasian forests / A. Shvidenko, D. Shchepashchenko, S. Nilsson, Y. Bouloui // Ecological Modelling. – 2006. – №204. – С. 163-179.
10. The European land and inland water CO2, CO, CH4 and N2O balance between 2001 and 2005 / [S. Luyssaert, G. Abril, R. Andres та ін.] // Biogeosciences. – 2012. – №9. – С. 3357-3380.
Опубліковано
2018-01-13