Стовбурова нематода Bursaphelenchus mucronatus як чинник всихання хвойних дерев у Карпатах і Поліссі

  • M. Kozlovsky Інститут екології Карпат Національної академії наук України
Ключові слова: стовбурова нематода, Bursaphelenchus mucronatus, сосна звичайна, ялина європейська, всихання

Анотація

Досліджено, що стовбурова нематода Bursaphelenchus mucronatus зумовлює всихання верхівок сосни звичайної на Поліссі та ялини європейської в Українських Карпатах. Найбільшу чисельність нематод виявлено у стовбурі дерева нижче ділянки всихання. У деревині всохлих верхівок, окрім стовбурових нематод, іноді у великій кількості розмножуються бактеріофаги, які разом із бактеріями є першими агентами розкладання відмерлої деревини. Збільшення тривалості теплого періоду сприяє інтенсивнішому розвитку стовбурових нематод у деревині хвойних порід. У природних деревостанах смуги ялинових лісів на верхній межі лісу зареєстровано частіше їх трапляння у відмерлій деревині ялини. Наявність на значних площах вторинних монодомінантних деревостанів осередків всихання ялини європейської та сосни звичайної сприяє покращенню функціонуванню біотичної системи стовбурових нематод, а відтак і збільшенню їхньої шкодочинності та всихання дерев.

 

Посилання

1. Arakawa Y., Togashi K. Presence of the pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus in the spermatheca Monochamus alternatus // Nematology. – 2004. – Vol. 6 (1). – P. 157-159.
2. Brucker G., Kalusche D. Boden und Umwelt. Bodenökologisches Practicum. – Heidelberg, Wiesbaden: Quelle & Meyer Verlag, 1990. – 260 s.
3. Jikumari S., Togashi K. Boarding abilities of Bursaphelenchus mucronatus and B. xylophilus (Nematoda: Aphelenchoididae) Monochamus alternatus (Coleoptera: Cerambycidae) // Nematology. – 2003. – Vol. 5 (6). – P. 843-849.
4. Mamiya Y. The pine wood nematode // Plant and insect nematodes. W.R. Nickle (Ed.). New York & Basel: Marcel Dekker, Inc., 1984. – Р. 589-627.
5. Sousa E., Bravo M. A., Pires J. et al. Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda; Aphelenchoididae) associated with Monochamus galloprovincialis (Coleoptera; Cerambycidae) in Portugal / Nematology. – 2001. – Vol. 3 (1). – P. 89 - 91.
6. Ерошенко А.С. Некоторые итоги изучения нематод лесов Дальнего Востока России // Материалы международ. конф., посв. 125-летию К.И. Скрябина, 60-летию основания лаб. гельминтологии АН СССР И-та паразитологии РАН «Основные достижения и перспективы развития паразитологии» [Москва, 14-16 апреля 2004]. – М., 2004. – С. 102-103.
7. Загайкевич И.К. Таксономия и экология усачей: моногр. / Загайкевич И.К. – К.: Наук. думка, 1991. – 180 с.
8. Козловський М.П. Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону: моногр. / Козловський М.П. – Львів: Манускрипт, 2009. – 316 с.
Опубліковано
2018-01-13