Радіоекологічні дослідження у лісових екосистемах України

  • V. Krasnov Житомирський державний технологічний університет
Ключові слова: лісові екосистеми, радіонукліди, питома активність радіонукліду, радіоактивне забруднення, реабілітація лісів

Анотація

Проаналізовано основні наукові публікації і нормативні документи щодо ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення. У процесі досліджень порушено такі проблеми: вивчення міграції радіонуклідів у лісових екосистемах, санітарно-гігієнічні, обгрунтування лісокористування, здійснення лісогосподарських заходів, економічні. Проведені дослідження дали змогу вченим обґрунтувати новий напрям у лісівництві – радіоекологію лісових екосистем, а також регламентувати використання продукції лісового господарства та проведення лісогосподарських заходів на територіях, забруднених радіонуклідами.

Посилання

1. Временные рекомендации по ведению лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения / [Чилимов А.И., Сидоров В.П., Тихомиров Ф.А. и др.]. – М.: Гослесхоз СССР, 1988. – 48 с.
2. Краснов В.П. Радиоэкология лесов Полесья Украины: моногр. / Краснов В.П. – Житомир: Волынь, 1998. – 112 с.
3. Радіоекологія козулі європейської в Центральному Поліссі України. / [Краснов В.П., Шелест З.М., Орлов О.О. та ін.]; під ред. В.П. Краснова. – Житомир: Волинь, 1998. – 144 с.
4. Краснов В.П. Радиоэкология ягодных растений: моногр. / В.П. Краснов, А.А. Орлов – Житомир: Волынь, 2004. – 264 с.
5. Краснов В.П. Радіоекологія лікарських рослин: моногр. / Краснов В.П., Орлов О.О., Гетьманчук А.І. – Житомир: Полісся, 2005. – 214 с.
6. Краснов В.П. Радиоэкология съедобных макромицетов: моногр. / Краснов В.П., Орлов А.А., Курбет Т.В. – Житомир: ПП «Рута» изд-ва «Волынь», 2006. – 220 с.
7. Прикладная радиоэкология леса: моногр. / [Краснов В.П., Орлов А.А., Бузун В.А., Ландин В.П., Шелест З.М. – Житомир: Полісся, 2007. – 680 с.
8. Ковальчук А.М. Математичне моделювання міграції 137Cs у лісових екосистемах Українського Полісся / А.М. Ковальчук, В.П. Краснов, В.Г. Ле¬ви¬цький [та ін.] // Бюллетень екологічного стану зони відчуження та зони безу¬мовного (обов’язкового) відселення : зб. наук. праць. – 2002. – № 2. – С. 59-70.
9. Рекомендації щодо зниження вмісту радіонуклідів у деревині при переробці на тріску та целюлозу / [Лисиченко Г.В., Шабалін Б.Г., Дюкарєв О.П. та ін.]. – К., 1997. – 30 с.
10. Мазепа М.Г. Определение радиоактивности воздуха на лесосеке при проведении рубок ухода / Матеріали Всесоюз. науч. конф. «Основы организации и ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения» [Гомель: БелНИИЛХ] // М.Г. Мазепа. – Гомель, 1990. – С. 36.
11. Орлов А.А. Основные закономерности радиоактивного загрязнения лесных пастбищных и сенокосных угодий /А.А. Орлов, В.П. Краснов, И.Д. Иванюк // Проблема екології лісу і лісокористування на Поліссі України. Житомир: Волинь, 2002. – Вып. 3 (9). – С. 100-117.
12. Рекомендации по ведению лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. / [Краснов В.П., Орлов А.А., Ирклиенко С.П. и др.].; под ред. В.П. Краснова. – К., 1995. – С. 64.
Опубліковано
2018-01-13