Концепція плати за послуги екосистем: світовий досвід і перспективи її впровадження у лісовому секторі

  • I. Soloviy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: добробут, економічна оцінка, лісова політика, послуги лісових екосистем, ринки екосистемних послуг

Анотація

Концепція послуг екосистем опирається на ідеї взаємозалежності добробуту людини і стійкості екосистем. Послуги екосистем можуть бути оцінені кількісно, зокрема економічними методами, кожен з яких має переваги та недоліки. Їх вибір має бути обґрунтованим , виходячи з  мети дослідження та особливостей об’єкта оцінювання. Проаналізовано значення і сутність економічної вартості послуг лісових екосистем. Наведено перелік та детальний опис тринадцяти інструментів їх оцінювання, які набули застосування на практиці у різник країнах.  Найпоширенішими ринками послуг екосистем на міжнародному рівні є вуглецеві ринки, ринки з охорони боліт, ринки покращення якості води, ринки покращення  постачання (кількості) води, ринки біорізноманіття. Критично оцінено  досвід низки країн та окремі проекти  зі сприяння  впровадженню схем плати за послуги лісових екосистем,  аналіз яких буде корисним для  вивчення можливості їх використання в лісовій галузі України. Вказано на обмеження, властиві ринкам екосистемних послуг і вагомість пошуку нових інституції, які б базувались на морально-етичних цінностях і стратегії співробітництва.

Посилання

1. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». Відомості Верховної Ради України, 2011. – N 26. – С. 218.
2. Пoрядок проведения стоимостной оценки экосистемных услуг и определения стоимостной ценности биологического разнообразия. – Минск: изд-во Минприроды, 2013. – 21 с. [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=142
3. Ценность лесов. Плата за экосистемные услуги в условиях "зеленой" экономики. Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 34 Секция лесного хозяйства и лесоматериалов. – Женева, Швейцария, ООН, 2014. – 94 с.
4. Anaya-Romero, M., Muñoz-Rojas, M., Ibáñez, B., & Marañón, T. (2016). Evaluation of forest ecosystem services in Mediterranean areas. A regional case study in South Spain. Ecosystem Services, 2082-90. doi:10.1016/j.ecoser.2016.07.002
5. Glaser, M., Krause, G., Ratter, B., Welp, M. (2008). Human-Nature Interaction in the Anthropocene: Potential of Social-Ecological Systems Analysis. GAIA 17 (1).
6. Chazdon, R.L. (2008). Beyond Deforestation: Restoring Forests and Ecosystem Services on Degraded Lands. Science, (5882). 1458
7. Christin Z., Bagstad, K., & Verdone, M. (2016). A decision framework for identifying models to estimate forest ecosystem services gains from restoration. Forest Ecosystems (2197-5620), 3(1), 1. doi:10.1186/s40663-016-0062-y
8. Daly, H.E. (1992) Allocation, distribution, and scale: towards an economics that is efficient, just, and sustainable. Ecol. Econ. 6, 18 – 193.
9. Dodds, W. K., Wilson, K. C., Rehmeier, R. L., Knight, G. L., Wiggam, S., Falke, J. A., & ... Bertrand, K. N. (2008). Comparing Ecosystem Goods and Services Provided by Restored and Native Lands. Bioscience, (9), 837. doi:10.1641/B580909
10. Glaser, M., Krause, G., Ratter, B., Welp, M., (2008). Human-Nature Interaction in the Anthropocene: Potential of Social-Ecological Systems Analysis. GAIA 17 (1),
11. Farley, J., Schmitt, F. A., Burke, M., & Farr, M. (2015). Extending market allocation to ecosystem services: Moral and practical implications on a full and unequal planet. Ecological Economics, 117244-252. doi:10.1016/j.ecolecon.2014.06.021
12. IPCC (2014). Climate Change 2013: The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
13. Marin-Spiotta E, Ostertag R, Silver W (2007) Long-term patterns in tropical reforestation: plant community composition and aboveground biomass accumulation. Ecol Appl 17(3):828–839
14. Muñoz-Rojas, M., De la Rosa, D., Zavala, L., Jordán, A., & Anaya-Romero, M. (2011). Changes in land cover and vegetation carbon stocks in Andalusia, Southern Spain (1956–2007). Science Of The Total Environment, 4092796-2806. doi:10.1016/j.scitotenv.2011.04.009
15. TEEB, 2010. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. - [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=bYhDohL_TuM%3d&tabid=924&mid=1813.
16. World Bank and WWF, 2003. Authored by Dudley, N., Stolton, S. Running Pure. The importance of forest protected areas to drinking water. World Bank/WWF Alliance for Forest Conservation and Sustainable Use, August 2003. - [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/forests/publications/?uNewsID=8443.
Опубліковано
2018-01-14