Методологічні аспекти створення геоінформаційної системи лісових автодоріг

  • V. Korzhov Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • O. Chaskovskyу Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісові підприємства, транспортна мережа, технічний облік, ГІС лісових доріг, дослідний взірець

Анотація

Здійснено аналіз тенденцій розвитку геоінформаційних систем (ГІС) в лісовій галузі та міжнародних вимог стосовно запровадження  природозберігаючих технологій на базі оптимальної транспортної мережі як передумови для реального запровадження принципів сталого ведення лісового господарства. Обґрунтовано необхідність наявності об’єктивних даних про транспортну мережу лісових підприємств. Подано методичні підходи до створення ГІС лісових автодоріг, які передбачають подання  інформації про лісові автодороги як лінійні об'єкти з відомими координатами вздовж дороги та наявністю певної кількості каліброваних точок, тобто коректно розташованої лінії, що відображає дорогу, і відомостей про неї у вигляді таблиць та фото (креслень), які відображають її технічні та експлуатаційні характеристики. Також висвітлено особливості структури і порядку роботи та операційні можливості дослідної ГІС лісових автодоріг, розробленої для ДП «Осмолодське лісове господарство».

Посилання

1. Казаков А. Геоинформационная система автомобильных дорог Новосибирской области / А. Казаков, А. Конкин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://loi. sscc..ru/gis/razlgis/ecomm/Transport/Novosib.htm
2. Коржов В.Л. Стратегічні завдання розвитку лісового сектору Карпат / В.Л. Коржов, Л.В. Полякова // Наук. праці Лісівничої академії наук України. – 2014. – Вип. 12. – С. 266-270.
3. Коржов В.Л. Дорожня арифметика. Запровадження геоінформаційних технологій інвентаризації лісових автодоріг / В.Л. Коржов // Ліс. і мисливс. журн. – 2011. – № 5. – С. 10-12.
4. Мельник А. Автомагистрали Буковины сквозь призму ГИС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.cadmaster.ru /assets/images /articles /cm_32map_3d/page1.ipg
5. Миклуш С.І. Геоінформаційні системи в лісовому господарстві / Миклуш С.І, Горошко М.П., Часковський О.Г. – Львів: Камула, 2008. –128 с.
6. Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія / Самойленко В.М. – К.: Ніка-центр, 2003. – 277 c.
7. Design of GIS Based Forest Road Layout and Environmental Assessment Tool [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=53&ved=0ahUKEwi9lNj2s4PQAhXEkiw KHT3CDKQ4MhAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Fwatershed.for.unb.ca%2Ffiles%2FMeng_MFEThesis.pdf&usg=AFQjCNFACs_M7oo2W2gc7xjR_gJh9HWo_A
8. Forest Road Geographic Information System (GIS) Data Collection Process And Summary of Road Data [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google. com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved= 0ahUKEwiqvqDcoYPQAhUDWCwKHU-LBtoQFggaMAA&url=http%3A% 2F% 2Fmn.gov%2Ffrc%2Fdocs%2FMFRC_Forest_Road_GIS_Data_2003-03-01_Report. pdf&usg=AFQjCNEnkb7WSisKUAzwMXpd27lJjbjMPg&bvm=bv.136811127,d.bGg
9. FSGeodata Clearinghouse [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.fs.usda.gov/geodata/
10. Building of forest roads database by GPS/GIS techniques for Turkish forestry [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/#q=GIS+for++forest+road+network+inventory
11. MassGIS Data - DCR Roads and Trails [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mass.gov/anf/research-and-tech/it-serv-and-support/ application -serv/office-of-geographic-information-massgis/datalayers/dcrtrails.html
12. Pellegrini M. Support tools for planning and management of a forest road network [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url ?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjZx5rQ8fPPAhWEYJo KHcQ4BEIQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fpaduaresearch.cab.unipd.it%2F4454%2F1%2FTESI_PhD_PELLEGRINI.pdf&usg=AFQjCNFfwT8x6BCkikgNITVYOoZEGwxx_w
13. Remote Sensing and GIS in Ecosystem Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books? id=4Iho7gIFb_UC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=forest+roads+gis+data&source= bl&ots=aDtm3wRc9m&sig=wJjJSA_dIQqzBLFHifyYJxQIGdI&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjpm9G5sYPQAhWEVywKHR2-APo4KBDoAQg5MAQ#v=onepage&q =forest%20roads%20gis% 20data&f=false
14. Sackov I. Forest transportation survey based on airborne laser scanning data and GIS analyses / I. Sackov, R. Smrecek, J. Tucek // GIScience&Remote Sensing. Volume 51, Issue 1, 2014. – Р. 83.
Опубліковано
2018-01-14