«Зелена» економіка на шляху творення постринкової економічної системи

  • I. Synyakevych Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: «зелена» економіка, глобальні екологічні загрози, планетарні межі, постринкова економічна система

Анотація

Розглянуто суть «зеленої економіки» та її значення для подолання глобальних екологічних загроз, що зумовлені деструктивною антропогенною діяльністю і призвели до порушення планетарних меж. «Зелену» економіку розглядають як інструмент на шляху творення постринкової економічної системи. Основні вимоги до «зеленої» економіки такі: збаланcування викидів антропогенних і природних парникових газів з можливостями їх поглинання екологічними системами з метою стабілізації клімату на Землі; розвиток «зеленої» економіки повинен передбачати підвищення глобальної біологічної продуктивності та вуглецепоглинальної спроможності лісових та інших екосистем Землі; використання лише природовідновлюваних екологічно доступних природних ресурсів; збереження біологічного та генетичного різноманіття; екологізація суспільного розвитку, яка повинна охопити економічну, екологічну, соціальну і духовну сфери земної цивілізації; усунення екологічних загроз на глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях; оптимізація економічної діяльності за екологічними критеріями; використання безвідходних технологій виробництва і споживання; поглинання ключових ідей «синьої» економіки.

Посилання

1. Планетарні межі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https // uk. wikipedia.org.
2. Mathiesen K. G20 will blow the Paris climate targets – report / [Электронный ресурс]. – Режим доступу : https: //www.climatechangenews.com.
3. Кляйн Н. Змінюється все. Капіталізм проти клімату: моногр. / Переклад з англ. / Кляйн Н. – К. : Наш формат, 2016. – 480 с.
4. Синякевич І.М. Земна цивілізація у ХХІ столітті : проблеми світового і національного розвитку / І.М. Синякевич // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 13. – С. 19-23.
5. Криницький Г.Т. Майбутнє лісових екосистем / Г.Т. Криницький, М.В. Чернявський // Ліс. і мисливськ. журн. – 2016. – № 2. – С. 14-17.
6. Tinbergen J., Dolman A.J., Ettinger J. (1976). Reshaping the international order. A report to the Club of Rome. New York: Dutton.
7. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз: моногр. / [Синякевич І.М., Дейнека А.М., Головко А.А. та ін.]; за наук. ред. проф., док. екон. наук І.М. Синякевича. – Львів: Камула, 2014. – 592 с.
8. Лісова політика: теорія і практика: моногр. / [Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В. та ін. ]: за наук. ред. проф., док. екон. наук І.М. Синякевича. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с.
9. Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, А.А. Головко, В.Р. Ковалишин [та ін.] // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 13. – С. 180-186.
10. Будущее, которого мы хотим: Итоговый документ Конференции Рио+20 [Электронный ресурс] / Конференция Организации Объединённых Наций по устойчивому развитию, 20-22 июля 2012 г., Рио-де-Жанейро, Бразилия. – Режим доступу : https // rio files / a-conf 216-1-1 russian pdf.pdf.
11. Гюнтер П. Синя економіка: 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць: Доповідь Римського клубу – RRF: Видання «Risk Reduction Fundation», 2012. – 320 с.
Опубліковано
2018-01-14