Діагностика грибів роду Fusarium у сіянцях сосни звичайної методом полімеразної ланцюгової реакції

  • Yu. Yusypovych Національний лісотехнічний університет України
  • V. Kovaleva Національний лісотехнічний університет України
  • R. Gout Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: фузаріоз, діагностика, сіянці сосни звичайної, полімеразно-ланцюгова реакція

Анотація

Найбільш поширеною та небезпечною хворобою сіянців хвойних порід є інфекційне вилягання, збудниками якого є гриби з родів Fusarium, Alternaria, Botrytis та інші. Актуальним завданням є розроблення чутливих і селективних методів ідентифікації патогену. Представлено методику детекції ДНК грибів роду Fusarium у тканинах сіянців сосни звичайної шляхом полімеразно-ланцюгової реакції із видоспецифічними праймерами. Розроблена методика дає змогу визначати 0,1 пг ДНК Fusarium sporotrichella на високому фоні ДНК сосни, що перевищує кількість ДНК патогену в десять тисяч разів. Методику апробовано на різновікових сіянцях сосни звичайної, вирощених у нестерильних умовах закритого ґрунту. Проведено діагностику тканин сіянців сосни, що вилягли, та візуально здорових рослин на присутність ДНК фузаріумів.

Посилання

1. Гут Р.Т. Порівняльний аналіз різних методів виділення ДНК з хвої сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) / Р.Т. Гут, Ю.В. Вербовицька // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук-техн. праць. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 116-121.
2. Топчій Н. Сучасні методи виділення ДНК вищих рослин / Н. Топчій // Вісник Львівського ун-ту: Серія біологічна. – 2006. – Вип. 42. – С. 26-31.
3. Цилюрик А.В. Лісова фітопатологія : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Цилюрик, С.В. Шевченко. – К.: КВІЦ, 2008. – 410 с.
4. Юсипович Ю.М. Діагностика кореневої губки (Heterobasidion annosum s.str.) методом полімеразно-ланцюгової реакції / Ю.М. Юсипович, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 43-49.
5. Abd-Elsalam K.A. PCR identification of Fusarium genus based on nuclear ribosomal-DNA sequence data / K.A. Abd-Elsalam, I.N. Aly, M.A. Abdel-Satar [and others] // African Journal of Biotechnology. – 2003. – Vol. 2, № 4. – P. 82-85.
6. Baranov O.Yu. Genetic identification of fungi colonising seedlings of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the forest nursery in Korenevka (Belarus) / O.Yu. Baranov, T. Oszako, J.A. Nowakowska [and others] // Folia Forestalia Polonica, series A. – 2010. – Vol. 52, № 1. – Р. 61-64.
7. Gardes M. ITS-primers with enhanced specificity for basidiomycetes – application to the identification of mycorrhizae and rusts / M. Gardes, T.D. Bruns // Molecular Ecology. – 1993. – Vol. 2. – P. 113-118.
8. Li S. Molecular detection of Fusarium solani f. sp. glycines in soybean roots and soil / S. Li, G.L. Hartman // Plant Pathology. – 2003. – Vol. 52. – Р. 74-83.
9. Mishra R.K. Detection of Fusarium wilt pathogens of Psidium guajava L. in soil using culture independent PCR (ciPCR) / R.K. Mishra, B.K. Pandey, M. Muthukumar [and others] // Saudi Journal of Biological Sciences. – 2013. – Vol. 20. – P. 51-56.
10. Zhang S. Molecular detection of Fusarium oxysporum in the infected cucumber plants and soil / S. Zhang, X. Zhao, Y. Wang [and others] // Pak. J. Bot. – 2012. – Vol. 44, № 4. – Р. 1445-1451.
Опубліковано
2018-01-14