У збірнику «Лісівнича академія наук України: Наукові праці» опубліковані оригінальні статті з актуальних питань сучасного лісівництва та лісопромислового комплексу. Розглянуто проблеми відтворення та покращення лісових ресурсів, охорони природи та раціонального природокористування, а також шляхи запровадження нових технологій у виробництві.

Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу, аспірантів і студентів.

Рекомендовано до друку Загальними зборами Лісівничої академії наук України 1 грудня 2003 року.

Опубліковано: 2003-12-01