Варіабельність морфологічних і біохімічних ознак листків рослин роду Tilia L. в урбосередовищі

  • N. Oleksijchenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • A. Likhanov Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

На основі аналізу варіабельності морфометричних показників листків п’яти видів роду Tilia L. встановлено, що площа листків досліджених рослин має найтісніші зв’язки з розмірами ширини листкової пластинки (r = 0,98). Показано, що в умовах автотранспортного забруднення у рослин T. platyphyllos Scop., T. × europea L., T. tomentosа Moench., T. begoniifolia Steven зростає коефіцієнт відношення периметра листкової пластинки до кореня квадратного її площі. З’ясовано, що в умовах міських насаджень у листках рослини роду Tilia підвищується вміст фенольних сполук, зокрема оксикоричних кислот і їх кон’югатів, які виявляють антиоксидантні властивості.

Результати досліджень розкривають нові аспекти вирішення проблеми походження гібридів, систематики роду й адаптації рослин до умов місцеперебування у процесі інтродукції та акліматизації.

Посилання

Види роду Tilia L. у насадженнях м. Києва: моногр. / Н.О. Олексійченко, М.О. Совакова, О.В. Соваков [та ін.]. – К.: ЦП Компринт, 2013. – 246 с.
Здоровье среды: методика оценки: моногр. / В.М. Захаров, А.С. Баранов, В.И. Борисов [и др.] – М.: Центр экологической политики России, 2000. – 318 с.
Красинский Н.П. Методы изучения газоустойчивости растений / Н.П. Красинский // Дымоустойчивость растений и дымоустойчивые ассортименты. – М.: Наука, 1950. – С. 268-272.
Федер Е. Фракталы: моногр. / Федер Е. [пер. с англ.]. – М.: Мир, 1991. – 254 с.
Bouvier F., D'Harlingue A., Backhaus R.A., Kumagai M.H., Camara B. Identification of neoxanthin synthase as a carotenoid cyclase paralog // European Journal of Biochemistry. – 2000. – 267 (21). – P. 6346-6352.
Опубліковано
2018-01-08