Мінливість показників плюсових дерев кедра сибірського за насінною і стовбуровою продуктивністю

  • R. Matveeva Сибірський державний аерокосмічний університет ім. академіка Решетньова
  • O. Butorova Сибірський державний аерокосмічний університет ім. акад. Решетньова
  • N. Bratilova Сибірський державний аерокосмічний університет ім. акад. Решетньова
Ключові слова: кедр сибірський, плюсові дерева, генофонд, мінливість, селекція, Сибір

Анотація

Проаналізовано фенотипічну мінливість плюсових дерев кедра сибірського, які ростуть у насадженнях Новосибірської, Іркутської, Томської, Читинської областей, Красноярського краю, Республіки Алтай, Тиви. Дерева атестовані як плюсові за критеріями  стовбурової і насіннєвої продуктивності з метою збереження цінного генофонду і їх розмноження. Відзначено значну варіабельність дерев за віком (90-260 років), висотою (14-38 м), діаметром стовбура, крони, кількістю шишок. Встановлено, що найбільшу середню висоту (30,2 м) мають дерева, відселектовані в Республіці Алтай та Іркутській обл., діаметр стовбура (70,4 см) – у Кемеровській, діаметр крони – у Новосибірській областях. У Томській обл. в кроні плюсових дерев утворюється по 264-1020 шт. шишок, максимальна багаторічна питома енергія насіннєношення у деяких дерев становить 14,0-14,7 шишок / см; довжина шишок змінюється від 7,2 до 9,5 см, діаметр – від 4,3 до 5,1 см, маса шишок – від 44,0 до 64,1 г, кількість насіння у шишці – від 98 до 170 шт. За будовою кори дерева поділяють на глибокоборозенчасту (44%), дрібноборозенчасту (22%), пластинчастокору (22%), середньоборозенчасту (12%) форми. Співвідношення між масою насіння і шишок плюсових дерев становило 50,4-78,2%. Встановлено тісний зв’язок (r = 0,784-0,883) між масою шишок та їх довжиною, кількістю насіння у шишці, масою насіння. У насадженнях Коливанського л-ва Новосибірської обл. у плюсових дерев, відібраних за насіннєвою продуктивністю, багаторічна питома енергія насіннєношення знаходиться в межах від 4,5 до 10,2 шишок / см. Середнє число шишок у кроні змінюється від 203 до 470 шт., довжина шишок –від 6,3 до 8,5 см, кількість насіння у шишці – від 94 до 122 шт. Кількість сім’ядолей зародка сягає до 10-14 шт. Мінливість за розмірами насіння, зародків у шишці характеризується низьким і середнім рівнями. В Іркутській обл. середня довжина шишок плюсових дерев варіює від 5,6 до 7,4 см, кількість насіння в шишці – 80-90 шт., маса 1000 насінин – від 250 до 292 м Відбір і розмноження плюсових дерев дає змогу зберегти генотипно цінні екземпляри для відновлення кедрових популяцій, створення цільових плантацій.

Посилання

Алексеев Ю.Б. К характеристике плюсовых особей в селективных ценопопуляциях кедровых сосен Сибири и Дальнего Востока / Сб. науч. тр. «Исследование и конструирование ландшафтов Дальнего Востока и Сибири» // Алексеев Ю.Б. – Владивосток: РАН ДВО, 1993. – С. 141-154.
Бех И.А. Сибирское чудо-дерево: моногр. / Бех И.А., Таран И.В. – Новосибирск: Наука, 1979. – 127 с.
Братилова Н.П. Оценка биопродуктивности плантационных культур кедровых сосен в зеленой зоне г. Красноярска: моногр. / Братилова Н.П., Калинин А.В. – Красноярск: СибГТУ, 2012. – 132 с.
Воробьёв В.Н. Биологические основы комплексного использования кедровых лесов: моногр. / Воробьёв В.Н. – Новосибирск: Наука, 1983. – 254 с.
Воробьев В.Н. Основные направления научно-технической прог¬раммы “Кедр”// Сб. науч. тр. «Проблемы кедра. Региональные программы» / Воробьев В.Н. – Томск, 1990. – Вып. 3. – С. 3-21.
Горошкевич С.Н. Селекция кедра сибирского как орехоплодной породы / С.Н. Горошкевич // Лесн. хоз-во. – 2000. – № 4. – С. 25-27.
Данченко А.М. Плантационное выращивание кедра сибирского на генетико-селекционной основе // Сб. науч. тр. «Проблемы лесовосстановления в таежной зоне» / А.М. Данченко, В.Н. Воробьев. – Красноярск, 1988. – С. 63-65.
Ирошников А.И. Плодоношение кедра сибирского в Восточной Сибири // Материалы по изучению лесов Сибири и Дальнего Востока / Ирошников А.И. – Красноярск: ИЛиД, 1963. – С. 233-248.
Ирошников А.И. Изучение генофонда, интродукция и селекция кедровых сосен / А.И. Ирошников, М.В. Твеленев // Лесоведение. – 2001. – № 4. – С. 62-68.
Коропачинский И.Ю. Растительные ресурсы Сибири: их современное состояние и охрана / И.Ю. Коропачинский, В.П. Седельников // Сибирский экологический журнал. – 1994. – № 1. – С. 17-28.
Котов М.М. Организация лесосеменной базы: моногр. / Котов М.М. – М: Лесн. пром-сть, 1982. – 136 с.
Крылов Г.В. Кедр: моногр. / Крылов Г.В., Таланцев Н.К., Козакова Н.Ф. – М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 216 с.
Некрасова Т.П. Плодоношение кедра в Западной Сибири: моногр. / Некрасова Т.П. – Новосибирск: СО АН СССР, 1961. – 71 с.
Парамонов Е.Г. Леса Республики Алтая: моногр. / Парамонов Е.Г. – Барнаул: ГИПП “Алтай”, 1998. – 217 с.
Приказ Минприроды России от 20.10.2015 № 438 «Об утверждении Правил создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)». – М., 2016. – 11 с.
Протопопов В.В. Средообразующая роль темнохвойного леса / Протопопов В.В. – Новосибирск: Наука СО, 1975. – 328 с.
Таланцев Н.К. Кедровые леса: моногр. / Таланцев Н.К., Пряжников А.Н., Мишуков Н.П. – М.: Лесн. пром-сть, 1978. – 176 с.
Титов Е.В. Отбор плюсовых деревьев кедра сибирского в Горном Алтае / Е.В. Титов // Лесн. хоз-во. – 1990. – № 2. – С. 42-44.
Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации. – М.: ВНИИЦлесресурс, 2000. – 197 с.
Царев А.П. Текущие проблемы селекции лесных древесных пород в России / А.П. Царев // Лесн. журн. – 2000. – № 1. – С. 39-46.
Hamrick J.L. Plant population genetics and evolution // Amer. J.Bot., 1982, 69. – P.1685-1693.
Опубліковано
2018-01-08