Шляхи оптимізації лісистості Передкарпаття

  • V. Olijnyk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • O. Tkachuk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: відсоток лісистості, річковий басейн, площа і висота водозборів, деревостан, стокорегулювальна роль лісу, оптимізація лісистості

Анотація

Охарактеризовано показники лісистості, розміри площ і середніх висот 18 річкових басейнів Передкарпаття. Наведено емпіричні залежності збільшення лісистості у 2010 році порівняно із 1947 роком, а також її змін зі збільшенням гіпсометричних рівнів водозборів. Відзначено нерівномірність розташування лісів на площі басейнів. Оцінено виконання стокорегулювальної ролі лісистістю на різних за величиною водозборах та залежно від якісного складу деревостанів і категорії лісів. Проведено порівняння лісистості у верхній і нижній частинах річкових басейнів. Запропоновано чотири варіанти оптимізації лісистості водозборів залежно від їх площ, середніх висот, особливостей гідрографічної мережі, якісного складу лісів, їх категорій і лісогосподарської діяльності. Проаналізовано резерви земель для збільшення лісистості.

Посилання

Бяллович Ю.П. Нормативы оптимальной лесистости равнинной части УССР / Ю. П. Бяллович // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1972. – Вып. 28. – С. 54-65.
Ващенко П.Т. Природні ресурси західних районів УРСР: Економіко-географічний нарис / Ващенко П.Т. – Львів: Кн.- журн. вид-во, 1959. – 196 с.
Гаврусевич А.М. Оздоровлення земельного фонду в карпатському регіоні шляхом застосування засобів лісомеліорації / А.М. Гаврусевич, Р.І. Бродович, В.С. Олійник, В.Д. Гудима // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 3. – С. 47-54.
Копій Л.І. Зонування території західного регіону України для потреб розширення площі лісових насаджень / Л.І. Копій // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 3. – С. 47-54.
Михайлов В.Н. Общая гидрология: моногр. / В.Н. Михайлов, А.Д // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1972. – Вып. 29. – С. 3-9.
Олійник В.С. Гідрологічна роль лісів Українських Карпат: моногр. / Олійник В.С. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 232 с.
Олійник В.С. Лісовий покрив річкових басейнів Передкарпаття та його стокорегулювальна роль / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 26-32.
Олійник В.С. Еродованість земель в агроландшафтах Передкарпаття / В.С. Олійник, Н.В. Бєлова / Геополітика і екогеодинаміка регіонів: наук. журн. – 2014. – Т. 10. – Вип. 2. – С. 361-364.
Олійник В.С. Основні шляхи екологічної оптимізації агроландшафтів Передкарпаття / В.С. Олійник, Н.В. Бєлова // Географія та туризм. – 2015. – Вип. 33. – С. 224-234.
Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1976. – Т. 6. – Вып. 1. – 623 с.
Топчієв О.Г. Земельні ресурси / О.Г. Топчієв // Природа Українських Карпат. – Львів: вид-во Львів. ун-ту, 1968. – С. 185-189.
Фурдичко О.І. Основи управління агроландшафтами України: моногр. / О.І. Фурдичко, А.П. Стадник. – К.: Аграрна наука, 2012. – 384 с.
Чубатий О.В. Гірські ліси – регулятори водного режиму: моногр. / О.В. Чубатий. – Ужгород: Карпати, 1984. – 104 с.
Опубліковано
2018-01-08