Роль недеревних ресурсів лісу для сталого ведення лісового господарства в Україні

  • L. Osadchuk Національний лісотехнічний університет України
  • V. Riabchuk Національний лісотехнічний університет України
  • R. Hrechanyk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: недеревні ресурси лісу, стале ведення лісового господарства, лікарські, технічні та харчові рослини

Анотація

Розглянуто еколого-економічні особливості використання недеревних ресурсів лісу. Проаналізовано низку заходів, спрямованих на раціональне і довготривале їх використання та відтворення з урахуванням досвіду інших країн. Висвітлено роль недеревних ресурсів лісу в контексті сталого розвитку лісових екосистем. Встановлено кількість лікарських, технічних, кормових та харчових рослин за життєвими формами (трави, напівкущі, кущі, дерева) у розрізі лісорослинних районів України, з яких можна заготовити 2312 одиниць різної рослинної сировини. Рекомендовано залучити до системи показників виробничо-господарської діяльності підприємств лісового господарства показники щодо площ розміщення недеревних лісових ресурсів, заготівлі лісової продукції недеревного походження нарівні з іншими видами продукції.

Посилання

Використання недеревних ресурсів лісу як складова сталого ведення лісового господарства: Огляд міжнародних угод та національного законодавства України / Н.С. Стрямець, Маріне Елбакідзе, В.П. Рябчук [та ін.] // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2010. − Вип. 20.16. – С. 201-207.
Ібатуллін Ш.І. Перспективні напрями вдосконалення управління лісовими ресурсами в рамках просторового соціально-економічного розвитку України / Ш.І. Ібатуллін, О.В. Сакаль, В.В. Бокоч // Економіка природокористування. Бізнесінформ. – 2013. – № 8. – С. 174-179.
Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник [за ред. Гродзінського А.М.]. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1990. – 544 с.
Лісова політика: теорія і практика: моногр. / [Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В. та ін.]; за заг. ред. І.М. Синякевича. – Львів: ЛА "Піраміда", 2008. – 612 с.
Нормативно-довідкові матеріали з недеревної продукції лісу [для студ. вищ. навч. закл. та прац. ліс. госп.] / В.П. Рябчук, Л.С. Осадчук, В.Я. Заячук [та ін.] – Львів: ВМС, 2000. – 130 с.
Практикум з ботаніки: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Григора, Б.Є. Якубенко, І.М. Алейніков та ін. – К.: Вид-во НАУ, 2003. – 291 с.
Проблеми збалансованого лісокористування в системі сталого розвитку : моногр. / [Я.В. Коваль, В.С. Бондар, О.А. Голуб та ін.]; за ред. проф. Я.В. Коваля. – К.: Наук. світ, 2005. – 212 с.
Рябчук В.П. Лісівничі та технологічні методи підвищення смолопродуктивності сосни звичайної / В.П. Рябчук, Л.С. Осадчук // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 6. – С. 61-64.
Рябчук В. П. Недеревна продукція лісу: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Рябчук В.П. – Львів: Світ, 1996. – 312 с.
Сировинні ресурси для заготівлі живиці в Україні / Л.С. Осадчук, В.П. Рябчук, Т.В. Юськевич [та ін.] // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2009. – Вип. 19.8. – С. 66-70.
Сторожук Т.М. Недеревні лісові ресурси / Т.М. Сторожук, Н.С. Дружинська // Наук. вісник міжнарод. гуманітар. ун-ту: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 10. – С. 161-163.
Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей: моногр. / Туниця Ю.Ю. – К.: Знання, 2006. – 314 с.
Хвесик М.А. Комплексне використання лісоресурсного потенціалу: механізм стимулювання, інституціональне та інноваційно-інвестиційне забезпечення: моно¬гр. / М.А. Хвесик, О.М. Шубалий, Н.М. Василик. – К.: ТОВ «ДКС», 2011. – 498 с.
Combating Illegal Harvesting and Related Trade of Forest Products in Europe. Report for the MCPEE Workshop held 3-4 November, 2005, in Madrid, Spain. Warszawa, 2007. – 63 p.
Pettenella D. The Role of Networks in Non-Wood Forest Products and Services Marketing in Europe. Davide Pettenella and Daria Maso. // Modelling, Valuing and Managing Mediterranean Forest Ecosystems for Non-Timber Goods and Services . EFI Proceedings. – 2009. – № 57. – Р. 143-147.
Sale and Disposal of National Forest System Timber; Special Forest Products and Forest Botanical Products // Режим доступу: https://www.federalregister.gov/documents/2008/12/29/E8-30672/sale-and-disposal-of-national-forest-system-timber-special-forest-products-and-forest-botanical.
Soloviy I. Forest policy in aroused society: Ukrainian post-Orange Revolution challenges / Soloviy, F. Cubbage // Forest Policy and Economics 10, 2007. – 60-69 p.
Опубліковано
2018-01-08