Взаємодія «генотип-середовище» в географічних культурах Pinus sibirica Du Tour та Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.

  • Y. Hayda Тернопільський національний економічний університет
  • R. Yatsyk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • M. Sishchuk Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: взаємодія «генотип-середовище» (GEI), методи середнього відхилення рангів та коефіцієнта рангової кореляції Спірмена, сосна кедрова сибірська, сосна кедрова корейська, географічні культури

Анотація

Наведено результати дослідження явища взаємодії «генотип-середовище» (Genotype-Environment Interaction, GEI) у географічних культурах сосни кедрової сибірської та сосни кедрової корейської, створених на двох гіпсометричних рівнях  північно-східного мегасхилу Українських Карпат. Один із варіантів GEI, а саме  взаємодію «походження-середовище» оцінено за допомогою методів середнього відхилення рангів та коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. У сосни кедрової сибірської більшою мірою така взаємодія  проявилася для поточного приросту за висотою, дещо менше – щодо середньої висоти і середнього діаметра стовбура. Через незначну кількість походжень сосни кедрової корейської, які проходять випробування, можна припускати  лише про певні тенденції у прояві явища їх інтерактивності з лісорослинними умовами.

Посилання

1. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику: Пер. с англ. / Ф. Айяла. – М.: Мир, 1984. – 232 с.
2. Гайда Ю.І. Екологічна стабільність та пластичність показників росту Quercus robur L. і Pinus sibirica Du Tour у географічних культурах / Ю.І. Гайда, М.М. Сіщук, Р.М. Яцик // Наук. вісник національного лісотехн. ун-ту України. – 2013. – № 23.13. – С. 101-109.
3. Лакин Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие [для студ. биол. спец. ВУЗ]; 4-е изд., перераб. и доп. / Г.Ф. Лакин– М.: Высш. шк., 1990. – 352 с.
4. Burdon R.D. Genetic Correlation as a Concept for Studying Genotype-Environment Interaction in Forest Tree Breeding / R.D. Burdon // Silvae Genetica. – 26. – 5-6. – 1977. – P. 168-175.
5. Carson S.D. Genotype x environment interaction and optimal number of progeny test sites for improving Pinus radiata in New Zealand / S.D.Carson // New Zealand Journal of Forestry Science. 1991. – 21(1). – P. 32-49.
6. Eberhart S.A. Stability parameter for comparing varieties / S.A. Eberhart, W.A. Russel // Crop science. – 1966. – Vol. 6. – № 1. – P. 36-40.
7. Eriksson G. An Inroduction to Forest Genetics. Second Edition / G. Eriksson, I. Ekberg, D. Clapham. – SLU, Uppsala, 2006. – 188 p.
8. Hattemer H.H. Einführung in die Genetik // H.H. Hattemer, F. Bergmann, M. Ziehe. ― J.D. Sauerländer’s Verlag, Frankfurt am Main, 1993. – 492 s.
9. Johnson I.R. Family-site interaction in radiata pine families in New South Wales, Australia / I.R. Johnson // Silvae Genetica. – 1992. – 41(1). – P. 55-62.
10. Johnson G.R. Family-site interaction in Pinus radiata: implication for progeny testing strategy and regionalised breeding in New Zealand / G.R. Jonson, R.D.Burdon // Silvae Genetica. – 1990. – 39(2). – P. 55-62.
11. Mathenson A.C. Provenance x environment interaction: its practical importance and use with particular reference to the tropics / A.C. Matheson, C. A. Raymond // Commonwealth Forestry Review. – Vol. 65. – N.4. – P. 283-302.
12. Mathenson A.C. The impact of genotype x environment interactions on Australian Pinus radiate breeding programs / A.C. Matheson, C. A. Raymond // Aus. For. Res. – 1984. – 14. – P. 11-25.
13. Pswarayi I.Z. Genotype-Environment Interaction in a Population of Pinus elliottii Engelm. Var. elliottii / I.Z. Pswarayi, R.D. Barnes, J.S. Birks, P.J. Kanowski // Silvae Genetica. – 46. – N.1. – 1997. – P. 35-40.
14. White T.L. Forest Genetics / T. L. White, W.T. Adams, D.B. Neale. – CABI Pub., 2009. – 682 p.
15. Zas R. Genotype x Environment Interaction in Maritime Pine Families in Galicia, Northwest Spain / R. Zas, E. Merlo, J. Fernandez-Lopez // Silvae Genetica. – 53. – N.4. – 2004. – P. 175-182.
Опубліковано
2018-01-13