ДВОТОМНА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ЛІСІВНИЦТВА

  • Stepan Stoyko Інститут екології Карпат Національної академії наук України
  • Koval'chuk Ivan Інститут екології Карпат Національної академії наук України
  • Kopiy Leonid Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Лісівництво, екологія, географія

Анотація

Висвітлено історію та концептуальні засади фундаментальної Української енциклопедії лісівництва, яка є першим вітчизняним фаховим універсальним виданням. Матеріали енциклопедії ґрунтуюється на сучасних досягненнях лісівничої, екологічної та географічної наук і надають читачеві широку та всебічну інформацію про неоціненне значення лісу в житті людини, про його водоохоронно-захисні, санітарно-гігієнічні та гідро-кліматичні функції, про раціональне використання й охорону природних ресурсів (лісових, земельних і водних), кількісні та якісні характеристики лісового фонду України. У виданні узагальнено результати теоретичних і прикладних лісівничих, екологічних і географічних досліджень у нашій державі, які відображають багатство і різноманіття природи, сучасний рівень антропогенного впливу на неї і напрями раціонального природокористування.

Посилання

Hensiruk, S. A. (1992). Forests of Ukraine. Kyiv: Harvest (in Ukrainian)
Опубліковано
2019-12-26