ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

  • Dubovych Ion Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Прикордонні території, транскордонна екологізація економіки, еколого-економічні системи

Анотація

Описано міжнародну еколого-економічну співпрацю України. Проаналізовано важливість вивчення еколого-економічного стану прикордонних територій суміжних держав та їхніх регіонів. Запропоновано увести в еколого-економічний комплекс наук такі напрями досліджень, як: "транскордонна екологізація економіки", "транскордонна екологізація лісового господарства", "міжнародна екологізація економіки" та ін. Проаналізовано концепції та поняття "еколого-економічної системи", "національної екологічної та економічної політики", "міжнародних екологічних та економічних відносин".

Ключові слова: глобальна екологізація економіки, екологічна економіка, транскордонна екологізація економіки, транскордонна екологізація лісового господарства, міжнародна екологізація економіки, екологічне право, екологічна політика, Екологічна Конституція Землі.

Посилання

1. Дубовіч І.А. Екологізація транскордонних відносин: теорія і практика // Науковий вісник НЛТУ України : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.6. – С. 169 174.
2. Дубовіч І.А. Екологічне право України : курс лекцій. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2007. – 147 с.
3. Малишко М.І. Екологічне право України : навч. посібник. – К. : Юридична книга, 2001. – С. 148 159.
4. Мельник Л.Г. Екологічна економіка : підручник. – Суми : Університетська книга, 2003. – С. 227 303.
5. Міжнародне право / за ред. проф. М.В. Буроменського. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 336 с.
6. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка. – К. : КНТ, 2008. – 444 с.
7. Паламарчук В.О., Коренюк П.І. Економіка природокористування. – Запоріжжя : Вид-во "Дике Поле", 2003. – С. 3 17.
8. Синякевич І. Екологізація розвитку: об'єктивна необхідність, методи, пріоритети // Економіка України. – 2004. – № 1. – С. 57 63.
9. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 298 с.
10. Туниця Ю.Ю. Економіка і ринок: подолання суперечностей. – К. : Вид-во "Знання", 2006. – 314 с.
11. Шаблій О.І. Україноцентризм у національній геополітиці та суспільній географії // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії : зб. наук. праць на пошану Заслуженого професора Львівського НУ імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 39 51.
12. Farley J., Daly H., 2004. Ecological Economics. Island Press, Washington.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ