ЛІСОВІ БІОЦЕНОЗИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ, ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Ivan Kalutsky Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: Стале управління лісами, оптимізація лісистості, збереження біологічного різноманіття

Анотація

збереження та сталого розвитку

Розглянуто проблеми збереження та сталого розвитку лісових біоценозів Українських Карпат, які потрібно враховувати під час формування національної лісової програми та стратегії сталого управління лісами. Це наблизить вирішення головної охоронної проблеми, яка полягає в раціональному лісокористуванні, сталому розвитку лісового господарства і екологізації лісогосподарської діяльності. Встановлено, що основні напрями ведення лісового господарства мають бути зорієнтовані на оптимізацію лісистості території в усіх природних зонах, на збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, а також на підвищення стійкості їх до негативних чинників навколишнього середовища.

Посилання

1. Бондаренко В.Д. Ліс і рекреація в лісі / Бондаренко В.Д Фурдичко О.І. – Львів : Вид-во "Світ". – 1994. – 232 с.
2. Голубчак О.І. Екологічні проблеми лісів Івано-Франківщини / Голубчак О.І., Калуцький І.Ф. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.3. – С. 247 252.
3. Калуцький І.Ф. Вітровали на північно-східному макросхилі Українських Карпат : монографія / Іван Калуцький. – Львів : Компанія "Манускрипт", 1998. – 208 с.
4. Ялинові ліси Українських Карпат: історія формування, сучасний стан, причини всихання, способи порятунку // Наукові основи ведення сталого лісового господарства : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : УкрГірЛіс. – 2006. – С. 18 20.
5. Стойко С.М. Типи верхньої межі лісу в Українських Карпатах, її охорона та заходи ренатуралізації / С.М. Стойко // Наукові праці ЛАНУ. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2004. – № 3. – 2004. – С. 96 101.
6. Ткач. В.П. Назустріч року лісу на планеті / В.П. Ткач // Лісовий і мисливський журнал. – 2007. – № 3. – С. 8 9.
7. Червоний В.О. Проблеми сталого розвитку лісового господарства, освіти й науки // Наукові основи ведення сталого лісового господарства : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : УкрГірЛіс. – 2006. – С. 3 9.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ