РЕПРОДУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ МАЛОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ ХРОНІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

  • Vasyl Mazepa Національний лісотехнічний університет України
  • Yurii Veremchuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Забруднення повітря, сосна, насіння, лісорослинні умови

Анотація

Наведено результати досліджень впливу забруднення атмосфери викидами Добротвірської ТЕС на плодоносіння соснових деревостанів, морфометричні показники шишок і насіння, а також якісні характеристики насіння. З'ясовано вплив за градієнтом забруднення атмосфери на ступінь плодоношення соснових деревостанів, збільшення кількості шишок та погіршення показників посівної якості насіння. Ступінь плодоношення середньовікових сосняків зростає з їх наближенням до джерела забруднення та із збільшенням вологості лісорослинних умов.

Посилання

1. Антипов В.Г. Влияние сернистого ангидрида на генеративные органы древесных растений // Растительность и промышленные загрязнения. Охрана природы на Урале. – 1970. – Вып. 7. – С. 31 35.
2. Баталов А.А., Мартьянов Н.А. К экологии семенного размножения сосны обыкновенной в окрестностях нефтехимических предприятий // Экология. – 1981. – № 2. – С. 83 85.
3. Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М, Шаблій І.В. Лісове насінництво. – Львів : Вид-во "Світ", 1998. – 432 с.
4. Довкілля Львівщини. Статистичний зб. за 2006 р. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2007. – 101 с.
5. Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1978. – 246 с.
6. Луганский Н.А., Калинин В.А. Влияние атмосферных загрязнений на семеношение и качество семян сосны // Лесной журнал. – 1990. – № 1. – С. 7 10.
7. Мазепа В.Г. Вплив техногенного забруднення атмосфери на репродуктивні особливості Pinus sylvestris L. // Український ботанічний журнал. – 1995. – Т. 52, № 5. – С. 654 658.
8. Мазепа В.Г. Стан соснових насаджень Малого Полісся в зоні впливу Добротвірскої ТЕС // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2008. – Вип. 112. – С. 225 231.
9. Мамаев С.А., Шкарлет О.Д. Влияние промышленных загрязнений на репродуктивный процесс у сосны обыкновенной // Растения и промышленная среда. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1971. – С. 63 65.
10. Огиевский В.В., Рубцов И.И. Лесные культуры и лесные мелиорации. – М. : Изд-во "Высш. шк.", 1960. – 451 с.
11. Подзоров Н.В. Влияние задымления воздуха на качество семян сосны обыкновенной // Лесное хазяйство. – 1965. – № 7. – С. 47 49.
12. Хьюстон Д.Б. Генетические аспекты влияния атмосферного загрязнения на лесные деревья // Взаимодействие лесных экосистем и атмосферных загрязнителей. Часть II. – Таллин : Изд-во АН Эст.ССР, 1982. – С. 26 55.
13. Huber H. Über die Einwirkung von Zuftverunreinigungen auf die Pflanzen Mitt // Landwirdscaft. – 1971. – 19, № 1. – S. 7 18.
Опубліковано
2020-11-27
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ