ХВОЙНІ ТА ЗМІШАНІ ЛІСИ (КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. 1939) ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇХ ПРИРОДНОГО ФОРМУВАННЯ НА РОЗТОЧЧІ

  • Myroslava Soroka Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Природні соснові, ялицеві та ялинові ліси, лісові культури

Анотація

 

Дослідження лісової рослинності Розточчя методом Браун-Бланке показало, що хвойні та змішані ліси регіону за походженням поділяються на три групи: природні, похідні та штучно створені лісові культури. Природні ліси належать до 12 асоціацій класу хвойних лісів VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939, які різняться своїми географічними, історико-генетичними та еколого-флористичними характеристиками. Встановлено, що на території Українського Розточчя серед них переважають соснові, а на Польському Розточчі збереглися ще і ялицеві та смерекові.

Посилання

1. Алехин В.В. Растительность СССР в основных зонах. – М. : Сов. наука, 1951. – 512 с.
2. Артюшенко А.Т., Арап Р.Я., Безусько Л.Г. История растительности западных областей Украины в четвертичном периоде. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1982. – 135 с.
3. Вульф Е.В. Историческая география растений. История флор земного шара. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1944. – 546 с.
4. Горошко М.П., Миклуш С.И. Островное местонахождение пихты белой на Украинском Расточье // Изучение и охрана заповедных объектов. – Алма-Ата : Кайнар, 1984. – С. 99 100.
5. Дебринюк Ю. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України. – Львів : Вид-во "Камула", 2003. – 247 с.
6. Дiдух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація екологiчних факторів. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1994. – 280 с.
7. Зеров Д.К. Основные черты послеледниковой истории растительности УССР // Труды конф. по споро-пыльцевому анализу. – М., 1950. – С. 43 61.
8. Пачоский И. Основные черты развития флоры Юго-западной России // Прилож. к т. 34 "Зап. Новорос. общ. ест."- 1910. – № 1 34. – С. 1 430.
9. Растительность европейской части СССР. – Л. : Изд-во "Наука", 1980. – 429 с.
10. Сорока М.І. Рослинність Українського Розточчя. – Львів : Вид-во "Світ", 2008. – 432 с.
11. Сорока М.І. Флора та рослинність території, зарезервованої під створення міжнародного біосферного резервату "Розточчя" // Матеріали до проекту та номінаційної форми. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2008. – 115 с.
12. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Європейська широколистянолісова область / Геоботанічне районування УРСР. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1977. – С. 44 73; 131 138.
13. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. – Wien-New York: Springer, 1964. – 3 Aufl. – 865 s.
14. Fijałkowski D., Luczycka-Popiel A. Zbiorowiska roślinne rezerwatu Nad Tanwią // Annales UMCS. – 1989. – Sec. C. – Vol. XLIV. – S. 173 208.
15. Izdebski K. Zbiorowiska leśne na Roztoczu Środkowym. Torfowiska // Annales UMCS. – 1961. – Sec. B. – Vol. XVI. – S. 303 350.
16. Izdebski K., Czarnecka B., Grądzieł T., Lorens B., Popiołek Z. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego. – Lublin: Wyd-wo UMCS, 1992. – 268 c.
17. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. – Warszawa: PWN, 2001. – 536 p.
18. Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J.M. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski (Synteza) // Phytocenosis. – 1996. – 8, № 5. – 79 s.
19. Matuszkiewicz W., Polakowska M. Materiały do fitosocjologicznej systematyki borów mieszanych w Polsce // Acta Soc. Bot. Poloniae. – 1995. – 24, № 2. – S. 65 74.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ