ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НЕСНИХ КАНАТІВ ПІДВІСНИХ БАГАТОПРОГІННИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

  • Mykhaylo Martynciv Національний лісотехнічний університет України
  • Ihor Bychynyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Bohdan Solohub Національний університет Львівська політехніка
Ключові слова: Вантажна каретка, опорний башмак, контактні напруження, параметри проміжної опори

Анотація

 

Отримано рівняння руху вантажної каретки в зоні опорного башмака проміжної опори. На основі розв'язування рівнянь руху виведено залежність для визначення величини тиску несного каната на башмак, яка дасть змогу визначити контактні напруження і для реальних умов експлуатації запропонувати оптимальні параметри проміжної опори.

Посилання

1. Генсирук С.А. Комплексное хозяйство в горных условиях. – М. : Лесн. пром-сть, 1971. – 248 с.
2. Генсирук С.А. Ліси України. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1992. – 408 с.
3. Шкіря Т.М. Технологія і машини лісосічних робіт. – Львів : Вид-во "Тріада плюс", 2003. – 352 с.
4. Адамовський М.Г., Мартинців М.П., Бадера Й.С. Підвісні канатні лісотранспортні системи. – Львів : ІЗМН, 1997. – 156 с.
5. Мартинців М.П. Розрахунок основних елементів підвісних канатних лісотранспортних установок. – К. : Вид-во "Ясмина", 1996. – 175 с.
6. Белая Н.М., Прхоренко А.Г., Матиишин Н.В. Исследование выносливости несущих канатов в зоне башмаков промежуточных опор // Лесное хозяйство, лесн., бум. и деревообр. пром-сть. – К. : Будівельник. – 1975. – Вып. 5. – С. 32 36.
7. Мартинців М.П., Адамовський М.Г., Матіїшин М.В. Рух вантажної каретки у зоні опорного башмака підвісної лісотранспортної установки // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.8. – С. 114 120.
Опубліковано
2008-11-27