ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

  • Ion Dubovich Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Міжнародні відносини, специфіка виробництва, наслідки розширення Європейського Союзу.

Анотація

Розглянуто актуальність дослідження міжнародних відносин і транскордонного співробітництва. Акцентовано увагу на специфіці співробітництва України з ЄС. Проаналізовано наслідки розширення ЄС для України.

Посилання

1.ДолішнійМ., Бєлєнький П.Регіональні основи транскордонного співробітництва // Регіональна економіка, науково-практичний журнал.– Львів, 1996.– № 1-2.– С. 50-58.
2.ДубовічІ.А.Теоретико-методичні аспекти транскордонної географії як науково-дослідницького напрямку соціально-економічної географії // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії : зб. наук. праць на пошану Заслуженого проф. Львівського НУ ім. Івана Франка Олега Шаблія.– Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.– С. 298-302.
3.Дубовіч І.Країнознавчий словник-довідник.– Вид. 5-е.– К.: Знання, 2008.– 839c.
4.Дубовіч І.Сучасні проблеми транскордонного співробітництва // Економіка України в євроінтеграційних процесах. Науковий збірник. Спецвипуск 13 / За ред. проф. С.М.Панчишина.– Львів, 2004.– С. 106-112.
5.Дубовіч І.Теоретико-методичні та практичні аспекти екологізації транскордонних відносин // Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища: матер. конф.– Львів, 2005.– С. 47-48.
6.МалишкоМ.І.Екологічне право України: Навч. посібник.– К., 2001.– С. 148-159.
7.Микієвич М.Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами. – Львів, 2001.– 200с.
8.Постанова Верховної Ради України від 2липня 1993р. "Про основні напрями зовнішньої політики України" // Відомості Верховної Ради України– 1993.– № 37.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ