ЕКОЛОГО-ЛІСІВНИЧІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

  • Mykola Guz' Національний лісотехнічний університет України
  • Serhiy Zhmurko Національний лісотехнічний університет України
  • Ihor Zhmurko Національний лісотехнічний університет України
  • Yulian Kahanyak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Сосна звичайна, географічні лісові культури, таблиці ходу росту

Анотація

 

За результатами 40-річних спостережень виявлено особливості динаміки основних таксаційних показників штучних соснових насаджень різного географічного походження. Запропоновано ескіз місцевих таблиць ходу росту для виділених груп екотипів.

Посилання

1.ГузьМ.М., ЖмуркоС.В.ЖмуркоІ.В.Географічні культури сосни звичайної Ростанського лісництва ДП "Шацьке УДЛГ"// Тези наукової конференції, присвяченої 85-річчю з дня народженняБ.Ф.Остапенка.– Харків: Харківський НУ ім. В.В.Докучаєва, 2007.– С.55 56.
2.ГузьМ.М., ЖмуркоС.В., ЖмуркоІ.В.Особенности роста географических экотипов сосны обыкновенной белорусского и прибалтийского происхождения в условиях Западного Полесья Украины// Рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов в системе устойчивого развития: материалы международной научно-практической конференции.– Гомель: Ин-т леса НАН Беларуси, 2007.– С.49 52.
3.ГузьМ.М., ЖмуркоС.В., ЖмуркоІ.В.Особенности роста климатических экотипов сосны обыкновенной сибирского происхождения в условиях Западного Полесья Украины// Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений: матер. Х междунар. научн. конф.– Красноярск: Сиб-ГТУ, 2007.– С.17 21.
4.ГузьМ.М., ЖмуркоС.В., ЖмуркоІ.В. Продуктивність українських екотипів сосни звичайної у географічних лісових культурах Західного Полісся// Науковий вісник НАУ: Лісівництво декоративне садівництво.– К.: НАУ, 2007. – Вип. 113.– С.66 75.
5.ГузьМ.М., ЖмуркоС.В., ЖмуркоІ.В., КаганякЮ.Й. Статистична оцінка лісівничо-таксаційних особливостей географічних культур сосни звичайної у ДП "Шацьке УДЛГ"// Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.– Львів: НЛТУ України.– 2007. – Вип. 17.7.– С.11 16.
6.ДоспеховБ.А. Методика полевого опыта. (С основами статистической обработки результатов исследований).– Изд. 4-е, перераб. и доп.– М.: Колос, 1979.– 416с.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ