ЗАПОВІДНИК "ҐОРҐАНИ" В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Platon Tretyak Державний природознавчий музей Національної академії наук України
  • Mykola Chernyavskiy Національний лісотехнічний університет України
  • Myron Shpil'chak Природний заповідник «Горгани»
Ключові слова: Карпатський регіон, екологічний коридор, природні комплекси.

Анотація

Розглянуто реальні можливості побудови цінного для Карпатського регіону екологічного коридору у басейні річки Бистриці Надвірнянської. З'ясовано, що його центральним ядром слугуватимуть природні комплекси Природного заповідника "Ґорґани", а допоміжними ядрами– інші цінні заповідні об'єкти. Цей екологічний коридор забезпечить обмін генетичним матеріалом природні комплекси Північного макросхилу Карпат, Передкарпаття то Рогатинського Опілля.

Посилання

1.Петрова Л.М., Третяк П.Р. Проблеми охорони біорізноманіття на лісових територіях екологічної мережі// Лісівнича академія наук України: Наукові праці.– Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005.– С.119 -123.
2.Закон України "Про екологічну мережу України" від 24.06.2004. №1864-IV// Законодавство України про екологію.– К.: КНТ, 2005.– С.53 64.
3.Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 2015рр.". 21вересня 2000р. N 1989-III// Урядовий кур'єр "Орієнтир".– 8листоп., 2000, №207.– С.3 16.
4.Зелена книга України. Ліси.– К.: Наук. думка, 2002.– 255с.
5.Конвенция о биологическом разнообразии. UNEP/CBD /SBSTTA/11/1. Биоразнообразие лесов: рассмотрение вопросов, возникающих в связи с осуществлением пункта 19 решения vi/22. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.biodiv.org.
6.Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат// Постанова КМ N 2033 (2033 2003-п) від 26.12.2003)– Законb України. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.uazakon.com/document/fpart93/idx93487.htm
7.Про схвалення Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат// Кабінет міністрів України: Розпорядження від 16січня 2007р.№ 11-р.– Київ.. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.uazakon.com/document/fpart03/idx03530.htm
8.Приходько М.Регіональна екологічна мережа як чинник оптимізації ландшафтів Івано-Франківської області// Вісник Львів. ун-ту: Серія географічна. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2004, вип. 30.– С.266 273. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.franko.lviv.ua/faculty/geography/6Lok_res/ 1Publik/Period/visn/30/Prykhodko-m.doc.
9.Петрова Лілія, Третяк Платон. Природно-заповідний фонд Українських Карпат// Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний зб.: Екологічні проблеми Карпатського регіону.– Львів: НТШ. – 2003, т. 12.– С.246 254.
10.СтойкоС., Петрова Л.Репрезентативність природно-заповідного фонду на Львівщині та шляхи створення його оптимальної мережі// Праці НТШ. Екологічний зб, т. 7.– Львів, 2001.– С.210 220.
11.СтойкоС.М.Система охорони природи у верхів'ї басейну Дністра. – Львів, 2004.– 56с.
12.Structure of a diversity of phytocenotic communities of forest reserve objects of Western Ukraine by Lilija Petrova and Platon Tretyak. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.geocities.com/ntshnowu/
13.Природний заповідник "Ґорґани"/ Відп. ред. СоломахаВ.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2006.– 400с.
14.ЧернявськийМ.В., ШпільчакМ.Б.Природний заповідник "Ґорґани".– Івано-Франківськ: Фоліант, 2007.– 32с.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ