СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  • Lyudmyla Maksymiv Національний лісотехнічний університет України
  • Oxana Potay Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Промислові підприємства, термінологічний апарат, нормативно-правове забезпечення.

Анотація

Розглянуто сутність, функції, завдання і принципи екологічного менеджменту промислових підприємств, а також основні етапи становлення і розвитку екологічного менеджменту, уточнено термінологічний апарат з питань екологічного менеджменту, з'ясованої відмінності між екологічним управлінням і екологічним менеджментом, проаналізовано нормативно-правове забезпечення екологічного менеджменту.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА
1.БелманеИ., Далхаммар К.Системы экологического менеджмента: Практическое пособие по внедрению СЭМ в соответствии с требованиями международного Стандарта ИСО 14001. – Лунд: МИИЭЭ, 2002.– 196с.
2.ГалушкинаТ.П.Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика)– Одесса: Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2000.– 280с.
3.ЛисенкоЮ., Садеков А.Екологічний підхід до управління підприємством: проблеми і перспективи// Економіка України.– 2003. – №5.– С.33 40.
4.ЛукьянихинВ.А., ПетрушенкоН.Н.Экологический менеджмент: принципы и методы: Монография// Под научн. ред. В.А.Лукьянихина.– Сумы: ИТД "Университетская книга", 2004.– 408с.
5.МаксимівЛ.І., ЗагвойськаЛ.Д., МатвеєвМ.Е. Економіка довкілля і природних ресурсів.– Львів: Афіша, 2002.– С.53 59.
6.МаксимівЛ.І.Екологічний менеджмент в системі корпоративного управління// Тези доповідей науково-практичної конференції "Розвиток корпоративного управління і глобальному середовищі".– Тернопіль: ТОВ "Поліграфіст", 2004.– С.84 87.
7.МонтО., ПлеписА., Дуркин М.Экологическое управление и более чистое производство.– Лунд: МИИЭЭ, 2002.
8.Національна екологічна політика України: стратегічні оцінки і рекомендації/ Стратегічний документ під заг. ред. В.Шевчука, В.Кухаря, Ю.Щербака, В.Толкачова.– К., 2007.– 57с.
9.ПахомоваН., ЭндресА., Рихтер К.Экологический менеджмент.– СПб.: Питер, 2003.– 544с.
10.Штраль Дж., СоргаардМ., Лорентцен Б. Экологический менеджмент (экологическое управление) предприятием/ Устойчивое промышленное производство. Книга 5. Ред. Джозеф Штраль. – Лунд: МИИЭЭ.– С.28 37.
11.Dyckhoff H.Umweltmanagement. Berlin, Heidelberg, New York, 2000.
12.HopfenbeckW., JaschC., Jasch A.Lexikon des Umweltmanagements.– Landsberg/ Lech: Verl. Moderne Industrie, 1996.– 521 S.
13.North, K.Environmental business management: An introduction (second edition).– Geneva, International Labour Office, 1997.– 205р.
14.WeissP., Bentlage J.Environmental Management Systems and Certification.– Uppsala, 2006.– 254p.
15.Zukunftsfaehige Unternehmen. Wege zur nachhaltigen Wirtschaftsweise von Unternehmen (Hrsg. von BUND und UnternehmenGruen.– Muenchen: oekom. Gesellschaft fuer oeko logische Kommunikation, 2002.– S.241.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ