ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕНЕСЕННЯ ВСЕРЕДИНІ ТА НА МЕЖІ НЕРУЙНІВНОЇ ОБЛАСТІ ДЕФОРМУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

  • Bohdan Pobereyko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Перенесення тепла, сушіння пиломатеріалів, видалення вологи.

Анотація

Отримано рівняння руху та теплоперенесення для деформованої деревини зі змінним вологовмістом. Показано, що процеси перенесення тепла у висушуваних пиломатеріалах є залежними від полів деформацій. Зокрема, виявлено, що у випадку усебічного стиску процеси перенесення тепла всередині матеріалу сповільнюються, а у випадку усебічного розтягу – пришвидшуються.

Посилання

1.СоколовськийЯ.І. Деформативність деревини й деревностружкових плит зі змінними потенціалами тепломасоперенесення: Автореф. дис.... д-ра техн. наук: 05.05.07– Машини та процеси лісівничого комплексу. – Львів, 2001. – 36с.
2.ЛыковА.В.Теория сушки. – М.: Энергия, 1968. – 472с.
3.ПоберейкоБ.П. Ідентифікація напружено-деформівного стану деревини із змінним вологовмістом: Автореф. дис.... канд. тех. наук: 05.05.07– Машини та процеси лісівничого комплексу. – 16 с.
4.СерговскийП.С., РасевА.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 360с.
5.ПетровН., Бранков Й. Современные проблемы термодинамики. – М.: Мир, 1986. – 243С.
6. МултановскийВ.В. Курс теоретической физики. – М.: Просвещение, 1988. – 304с.
7.СеньківМ.Т.Векторний і тензорний аналіз: Текст лекцій. – Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1990. – 146с.
8.ПоберейкоБ.П., СоколовськийЯ.І. Дослідження процесів вологоперенесення всередині та на межі неруйнівної області деформування деревини // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип.16.6. – С. 82 90.
9.ШкільМ.І. та ін. Вища математика: Підручник: У 3-ох кн.: Кн. І.Аналітична геометрія з елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. – К.: Либідь, 1994. – 280с.
10.СедовЛ.И. Механика сплошной среды, т.II. – М.: Наука, 1973. – 584с.
11.ЛандауЛ.Д., ЛифшицЕ. М. Теоретическая физика. В 10-ти т, т.VII. Теория упругости: Учеб. пос. – 4-е изд. – М.: Наука, 1987. – 248с.
Опубліковано
2008-03-19