МОДЕЛЮВАННЯ РОЗГОНУ ТА АНАЛІЗ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА З ГІДРОПІДТИСКНИМИ МУФТАМИ У КОРОБЦІ ПЕРЕДАЧ

  • Bohdan Bilyk Національний лісотехнічний університет України
  • Mykola Borys Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Розрахункова модель крутильних коливань, час розгону, швидкість руху.

Анотація

Подано висліди математичного моделювання розгону з місця та динамічних процесів у трансмісії колісного трелювального трактора. Отримано залежності тягово-швидкісних показників і паливної економічності від передатних чисел агрегатів трансмісії. Обґрунтовано раціональні значення передатних чисел роздавальної коробки та рейсового навантаження лісового трактора.

Посилання

1. Білик Б.В., Борис М.М., Кусий А.Г. Вплив передатних чисел на динамічні навантаження у трансмісії колісного лісового трактора // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 127-132.
2. Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3-х кн./ А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; За ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003. – Кн.1: Трактори. – 336 с.
3. Тракторы: Теория/ Под общ. ред. В.В. Гуськова. – М.: Машиностроение, 1988. – 376 с.
Опубліковано
2008-03-19