Фітомеліоративна ефективність вуличних фітоценозів як один із параметрів екологічного виміру збалансованого розвитку міста

  • N. Lukyanchuk Національний лісотехнічний університет України
  • H. Martynyuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: збалансований розвиток, фітоценоз, фітомеліоративна функція, коефіцієнт фітомеліоративної ефективності насаджень

Анотація

Запропоновано введення параметра «коефіцієнт фітомеліоративної ефективності насаджень» у розрахунок індексу екологічного виміру збалансованого розвитку міської екосистеми. Проаналізовано особливості архітектурно-планувальної ситуації Львова. Визначено середньодобову інтенсивність руху автомобілів та вивчено фітомеліоративну роль насаджень  вздовж вулиць Городоцької, Івана Франка та Євгена Коновальця. Визначено коефіцієнт фітомеліоративної ефективності насаджень вздовж транспортних магістралей, що дає змогу інформаційно доповнити екологічний складник виміру збалансованого розвитку міської екосистеми. Встановлено ступінь виконання фітомеліоративних функцій фітоценозів. Подано пропозиції щодо оптимізації рослинного покриву вулиць.

Посилання

1. Трегобчук В.М. Концепція сталого розвитку для України / В.М. Трегобчук. – Вісник НАН України. – 2002. – № 2. – С. 15-21.
2. Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» / пер. із англ.: ВГО «Україна, Порядок денний на ХХІ століття». – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.
3. Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ekologia.lviv.ua/
4. Сиротюк М.І. Забруднення басейну міста Львова автомобільним транспортом / М.І. Сиротюк, С.Б. Святківська // Наук. вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту «Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства»: зб. наук.-техн. праць. – 1999. – Вип. 9.7. – С.164-168.
5. Мельничук С.П. Ландшафтно-кліматичні умови формування зелених насаджень Львова / С.П. Мельничук // Наук. вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту «Міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє»: зб. наук.-техн. праць. – 2001. – Вип.11.5. – С. 332-338.
6. Кучерявий В.П. Урбоекологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 1999. – 359 с.
7. Кучерявий В.П. Фітомеліорація: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 2003. – 650 с.
8. Сталий розвиток регіонів України / Наук. керівник М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 200 с.
9. Каспрук О.І. Охорона та збереження насаджень історичної частини міста Львова / О.І. Каспрук // Науковий вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2008. – Вип. 18.9. – С. 148-153.
10. Вулиці Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
11. Вертикальне озеленення. Ландшафтний дизайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: anturag.com.ua
Опубліковано
2018-01-14